BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bin Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı - Başını Kaşımaya (kaşıyacak) Vakti Olmamak Deyiminin Anlamı - Temiz para deyiminin anlamı - Para Tutmak Deyiminin Anlamı - Dili dolaşmak Deyiminin Anlamı - Boy Atmak Deyiminin Anlamı - Öteden beri Deyimin Anlamı - Mânâ Vermek Deyiminin Anlamı - Yağlı kapı deyiminin anlamı - Mahşer Midillisi Deyiminin Anlamı - Tadı damağında kalmak deyiminin anlamı - Faka Basmak Deyiminin Anlamı - Ecel teri dökmek Deyiminin Anlamı - Yüzü kara deyiminin anlamı - Pay Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Kalbur Üstü Deyiminin Anlamı - Arkası (sırtı) Yere Gelmemek Deyiminin Anlamı - Cehennem olmak Deyiminin Anlamı - Bayrak Açmak Deyiminin Anlamı - Ezbere İş Görmek Deyiminin Anlamı -