BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Oralarda (oralı) olmamak Deyiminin Anlamı - Üstüne üstüne gitmek deyiminin anlamı - Takım taklavat deyiminin anlamı - Tavşana kaç tazıya tut deyiminin anlamı - Bozuntuya Vermemek Deyiminin Anlamı - Buldukça Bunamak Deyiminin Anlamı - Aza Çoğa Bakmamak Deyiminin Anlamı - Yol geçen hanı deyiminin anlamı - Renk Vermemek Deyiminin Anlamı - Yüzünü ağartmak deyiminin anlamı - Takıp takıştırmak deyiminin anlamı - Pılıyı Pırtıyı Toplamak Deyiminin Anlamı - Çiğ süt etmiş olmak Deyiminin Anlamı - Ortalık düzelmek Deyiminin Anlamı - Ateş Basmak Deyiminin Anlamı - Zehir zemberek deyiminin anlamı - Muradına Ermek Deyiminin Anlamı - Fener Alayı Deyiminin Anlamı - Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı - Şeytana uymak deyiminin anlamı -