BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Sabrı Taşmak Deyiminin Anlamı - Başını Yemek Deyiminin Anlamı - İçine sindirmek Deyiminin Anlamı - Payını Almak Deyiminin Anlamı - Boşa Çıkmak Deyiminin Anlamı - Takke düştü kel göründü deyiminin anlamı - Sağı Solu (Belli) Olmamak Deyiminin Anlamı - Akıl Defteri Deyiminin Anlamı - Yanıp yakılmak deyiminin anlamı - Ağır Basmak Deyiminin Anlamı - Adı Kalmak Deyiminin Anlamı - Ne Olur Deyiminin Anlamı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı - Başa Baş (gelmek) Deyiminin Anlamı - Tuzu kuru deyiminin anlamı - Burnunun Direği Sızlamak Deyiminin Anlamı - Yılan hikâyesi deyiminin anlamı - Sıygaya Çekmek Deyiminin Anlamı - Şeşi beş görmek deyiminin anlamı - Etek Öpmek Deyiminin Anlamı -