BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Kendi Kendine Gelin Güvey Olmak Deyiminin Anlamı - Ocağına Düşmek Deyiminin Anlamı - Üç otuzluk deyiminin anlamı - Ahkam Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Başına Belayı Satın Almak Deyiminin Anlamı - Fincancı Katırlarını Ürkütmek Deyiminin Anlamı - Üstüne üstüne gitmek deyiminin anlamı - Bir Elle Verdiğini Öbür Elle Almak Deyiminin Anlamı - Defterden silmek Deyiminin Anlamı - İnme inmek Deyiminin Anlamı - Alnının Damarı Çatlamak Deyiminin Anlamı - Kanadı Altına Almak Deyiminin Anlamı - Yağcılık etmek deyiminin anlamı - Para Babası Deyiminin Anlamı - Kesenin Ağzını Açmak Deyiminin Anlamı - Dudak bükmek Deyiminin Anlamı - Ömrü billah Deyiminin Anlamı - Zindan kesilmek deyiminin anlamı - Zil takıp oynamak deyiminin anlamı - Yol kesmek deyiminin anlamı -