BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı - Üstüne tuz biber ekmek deyiminin anlamı - Hızır gibi yetişmek Deyiminin Anlamı - Ümitsizliğe düşmek deyiminin anlamı - Midesi Bulanmak Deyiminin Anlamı - Defe (tefe) koymak Deyiminin Anlamı - Kan Tutmak Deyiminin Anlamı - Yüreği kabarmak deyiminin anlamı - Yumurta kapıya gelmek deyiminin anlamı - Mânâ Vermek Deyiminin Anlamı - Balık İstifi Deyiminin Anlamı - Laf Yok Deyiminin Anlamı - Duman attırmak Deyiminin Anlamı - İşi ağırdan almak Deyiminin Anlamı - İğne atsan yere düşmez Deyiminin Anlamı - Tepeden bakmak deyiminin anlamı - Akıllı Uslu Deyiminin Anlamı - Hık demiş burnundan düşmüş Deyiminin Anlamı - Yıldırımları (veya şimşekleri) üstüne çekmek deyiminin anlamı - Eşek Şakası Deyiminin Anlamı -