BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Yola düşmek deyiminin anlamı - Kapağı Atmak Deyiminin Anlamı - Köküne Kibrit Suyu Dökmek Deyiminin Anlamı - Zaman zaman deyiminin anlamı - Ayılıp Bayılmak Deyiminin Anlamı - Ucu dokunmak deyiminin anlamı - Ara Bulmak Deyiminin Anlamı - Zevkine varmak deyiminin anlamı - Sarpa Sarmak Deyiminin Anlamı - Bir Yastığa Baş Koymak Deyiminin Anlamı - Ayağını Denk Almak Deyiminin Anlamı - Boyunun Ölçüsünü Almak Deyiminin Anlamı - Bir Dediği İki Olmamak Deyiminin Anlamı - Durup dururken Deyiminin Anlamı - Kapı Dışarı Etmek Deyiminin Anlamı - Rest Çekmek Deyiminin Anlamı - Boğazına Dizilmek Deyiminin Anlamı - Sözü Çiğnemek Deyiminin Anlamı - Başı Boş Bırakmak Deyiminin Anlamı - Yük olmak deyiminin anlamı -