BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Es Geçmek Deyiminin Anlamı - Ağır Basmak Deyiminin Anlamı - Elde Avuçta Bir Şey Kalmamak Deyiminin Anlamı - Çekirdekten yetişme Deyiminin Anlamı - Saman Gibi Deyiminin Anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı - Daldan dala konmak Deyiminin Anlamı - Çanına ot tıkamak Deyiminin Anlamı - Geri Durmamak Deyiminin Anlamı - Başı Dik Gezmek Deyiminin Anlamı - Buzlar çözülmek Deyiminin Anlamı - İzi silinmek Deyiminin Anlamı - Dizginleri salıvermek Deyiminin Anlamı - Gözleri Fal Taşı Gibi Açılmak Deyiminin Anlamı - Cin çarpmışa dönmek Deyiminin Anlamı - Ağzını Havaya (poyraza) Açmak Deyiminin Anlamı - Üç buçuk atmak deyiminin anlamı - Geçer Akçe Deyiminin Anlamı - Ölümü göze almak Deyiminin Anlamı - Icığını cıcığını çıkarmak Deyiminin Anlamı -