BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Ağzı (bir karış) Açık Kalmak Deyiminin Anlamı - Puan Tutturma Deyiminin Anlamı - Ne Akar Ne Kokar Deyiminin Anlamı - Mahşer Gibi Deyiminin Anlamı - Arkası (sırtı) Yere Gelmemek Deyiminin Anlamı - Tepeden bakmak deyiminin anlamı - El altından Deyiminin Anlamı - Hacet kalmamak Deyiminin Anlamı - Can çekişmek Deyiminin Anlamı - Aklını Başına Almak (toplamak, devşirmek) Deyiminin Anlamı - Ölüp ölüp dirilmek Deyiminin Anlamı - Yüreğine od düşmek deyiminin anlamı - Zılgıt yemek deyiminin anlamı - Yolunu yapmak deyiminin anlamı - Yolunu bulmak deyiminin anlamı - Ahı Tutmak Deyiminin Anlamı - Arka Arkaya Vermek Deyiminin Anlamı - Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Sen Sağ Ben Selâmet Deyiminin Anlamı - Modası Geçmek Deyiminin Anlamı -