BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Pay Biçmek Deyiminin Anlamı - Mantar Gibi Yerden Bitmek Deyiminin Anlamı - Yüzü suyu hürmetine deyiminin anlamı - Hak getire Deyiminin Anlamı - Hır çıkarmak Deyiminin Anlamı - Tokat aşketmek deyiminin anlamı - Diz çökmek Deyiminin Anlamı - Sıcağı Sıcağına Deyiminin Anlamı - Tımarhane kaçkını deyiminin anlamı - Dillere destan olmak Deyiminin Anlamı - Yaşını içine akıtmak deyiminin anlamı - Yere göğe koyamamak deyiminin anlamı - Canını yakmak Deyiminin Anlamı - Ne Günlere Kaldık! Deyiminin Anlamı - Gece Kuşu Deyiminin Anlamı - Laf Ebesi Deyiminin Anlamı - Tavır almak (takınmak) deyiminin anlamı - Korktuğu Başına Gelmek Deyiminin Anlamı - Ayağı (ayakları birbirine) Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Geçimini Sağlamak Deyiminin Anlamı -