logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Işık Tutmak Deyiminin Anlamı - Aklı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Ziyaret etmek deyiminin anlamı - Hurdası çıkmak Deyiminin Anlamı - Elde Etmek Deyiminin Anlamı - Ocağına İncir Dikmek Deyiminin Anlamı - Kâğıda Dökmek Deyiminin Anlamı - Körü Körüne Deyiminin Anlamı - Keyif Çatmak Deyiminin Anlamı - Yanından bile geçmemiş deyiminin anlamı - Minnet Etmek Deyiminin Anlamı - Yüzüne bir daha bakmamak deyiminin anlamı - Açlıktan Nefesi Kokmak Deyiminin Anlamı - Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Teslim olmak deyiminin anlamı - Yağma Hasan`ın böreği deyiminin anlamı - Yüzü suyu hürmetine deyiminin anlamı - Kısmetini Ayağıyla Tepmek Deyiminin Anlamı - Alttan (aşağıdan) Almak Deyiminin Anlamı - Başını Ezmek Deyiminin Anlamı -