BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sıfırı Tüketmek Deyiminin Anlamı - Yüzde kalmak deyiminin anlamı - Rengi Atmak Deyiminin Anlamı - Dağa çıkmak Deyiminin Anlamı - Kuru Kalabalık Deyiminin Anlamı - Bir Ayak Önce (evvel) Deyiminin Anlamı - Pılıyı Pırtıyı Toplamak Deyiminin Anlamı - Parasını Sokağa Atmak Deyiminin Anlamı - Ağız Kalabalığına Getirmek Deyiminin Anlamı - Keyfinin Kâhyası Olmamak Deyiminin Anlamı - İçi çekmek Deyiminin Anlamı - İş başa düşmek Deyiminin Anlamı - İçi dışı bir Deyiminin Anlamı - Tabanları yağlamak deyiminin anlamı - Zeytinyağı gibi üste çıkmak deyiminin anlamı - Aklı Başından Gitmek Deyiminin Anlamı - Yer etmek deyiminin anlamı - Bostan Korkuluğu Deyiminin Anlamı - Allah Yarattı Dememek Deyiminin Anlamı - Ziyanı yok deyiminin anlamı -