logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Defteri kapamak Deyiminin Anlamı - Yüzü yerde deyiminin anlamı - Ağzında Bakla Islanmamak Deyiminin Anlamı - Boğazına Dizilmek Deyiminin Anlamı - Omuz silkmek Deyiminin Anlamı - Şaka kaldırmak Deyiminin Anlamı - Küpünü Doldurmak Deyiminin Anlamı - Foyası Meydana Çıkmak Deyiminin Anlamı - Alacağına Şahin, Vereceğine Karga Deyiminin Anlamı - Dünyalar onun olmak Deyiminin Anlamı - Çiğ yemedim ki karnım ağrısın Deyiminin Anlamı - İçini (bir) kurt yemek Deyiminin Anlamı - Yan çizmek deyiminin anlamı - Yatırım yapmak deyiminin anlamı - Özür dilemek Deyiminin Anlamı - Çile çıkarmak Deyiminin Anlamı - Varlık göstermek deyiminin anlamı - Denizden çıkmış balığa dönmek Deyiminin Anlamı - Ayağını Kaydırmak Deyiminin Anlamı - İş inada binmek Deyiminin Anlamı -