logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Taş çıkartmak deyiminin anlamı - Allayıp Pullamak Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gezmek Deyiminin Anlamı - Ayağını Sürümek Deyiminin Anlamı - Karınca Yuvası Gibi Kaynamak Deyiminin Anlamı - Yüzü ak deyiminin anlamı - Laf Aramızda Deyiminin Anlamı - Üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı - Yangına körükle gitmek deyiminin anlamı - Pösteki Saymak Deyiminin Anlamı - Ne Çıkar Deyiminin Anlamı - Üstüne üstüne gitmek deyiminin anlamı - Bahse Girmek Deyiminin Anlamı - Ter dökmek deyiminin anlamı - Eli Cebine Gitmemek (veya varmamak) Deyiminin Anlamı - Kapı Dışarı Etmek Deyiminin Anlamı - Kuvvetten Düşmek Deyiminin Anlamı - Kalbini Kırmak Deyiminin Anlamı - Cin çarpmışa dönmek Deyiminin Anlamı - Kazan Kaldırmak Deyiminin Anlamı -