BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Kendinden Geçmek Deyiminin Anlamı - Kızarıp Bozarmak Deyiminin Anlamı - Eli Açık Deyiminin Anlamı - Tavına getirmek deyiminin anlamı - Boynu Kıldan İnce Olmak Deyiminin Anlamı - Yüz göz olmak deyiminin anlamı - Bozum Etmek Deyiminin Anlamı - Boş Atıp Dolu Tutmak Deyiminin Anlamı - Pay Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Yüz dökmek deyiminin anlamı - Ters yüz geri dönmek deyiminin anlamı - Yükünü tutmak deyiminin anlamı - Kim Vurduya Gitmek Deyiminin Anlamı - Belini Doğrultmak Deyiminin Anlamı - Pahalıya Mal Olmak Deyiminin Anlamı - Aklına Esmek Deyiminin Anlamı - Hor kullanmak Deyiminin Anlamı - Sıkıntı Basmak Deyiminin Anlamı - Eti Ne butu Ne Deyiminin Anlamı - Baş Göstermek Deyiminin Anlamı -