logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Üstüne yürümek deyiminin anlamı - Canına yandığım (yandığımın) Deyiminin Anlamı - Kulağı Delik Deyiminin Anlamı - Göz Nuru Dökmek Deyiminin Anlamı - Kendini Bulmak Deyiminin Anlamı - Jeton düşmek Deyiminin Anlamı - Jeton düşmemek (takılmak) Deyiminin Anlamı - Oldu olacak kırıldı nacak Deyiminin Anlamı - Aşağıdan Almak Deyiminin Anlamı - Sineye Çekmek Deyiminin Anlamı - Çevir kaz (ı) yanmasın Deyiminin Anlamı - İnme inmek Deyiminin Anlamı - Baş Tacı Etmek Deyiminin Anlamı - Tabanları kaldırmak deyiminin anlamı - Habbeyi kubbe yapmak Deyiminin Anlamı - Kendini Ateşe Atmak Deyiminin Anlamı - Dağ doğura doğura fare doğurdu Deyiminin Anlamı - Jetonu geç düşmek Deyiminin Anlamı - Zırnık (bile) vermemek deyiminin anlamı - Uykusu kaçmak deyiminin anlamı -