BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Açığını Bulmak Deyiminin Anlamı - Selâmı Sabahı Kesmek Deyiminin Anlamı - Cart kaba kâğıt Deyiminin Anlamı - İster istemez Deyiminin Anlamı - Cehennem olmak Deyiminin Anlamı - Aman Vermemek Deyiminin Anlamı - Askıya Almak Deyiminin Anlamı - Üst perdeden konuşmak deyiminin anlamı - İnsan eti yemek Deyiminin Anlamı - Vurduğu yerden ses getirmek deyiminin anlamı - Belasını Bulmak Deyiminin Anlamı - Orta malı Deyiminin Anlamı - Araya Koymak Deyiminin Anlamı - Mukabelede Bulunmak Deyiminin Anlamı - Forsu Kalmamak Deyiminin Anlamı - Acı Çekmek (duymak) Deyiminin Anlamı - Meteliğe Kurşun Atmak Deyiminin Anlamı - Yüreğine od düşmek deyiminin anlamı - Karşı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Ter dökmek deyiminin anlamı -