BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Eciş bücüş Deyiminin Anlamı - Adam Evladı Deyiminin Anlamı - Geri Durmamak Deyiminin Anlamı - Can damarı Deyiminin Anlamı - Ses Çıkarmamak Deyiminin Anlamı - Belini Kırmak Deyiminin Anlamı - Başa Gelmek Deyiminin Anlamı - Tıka basa yemek deyiminin anlamı - Çömlek hesabı Deyiminin Anlamı - Allak Bullak Etmek Deyiminin Anlamı - Ne Hâli Varsa Görsün! Deyiminin Anlamı - Babana Rahmet Deyiminin Anlamı - Başına Devlet Kuşu Konmak Deyiminin Anlamı - Kendini Kaptırmak Deyiminin Anlamı - Göze Batmak Deyiminin Anlamı - Balon Uçurmak Deyiminin Anlamı - Bal Alacak Çiçeği Bilmek Deyiminin Anlamı - Dar hayat Deyiminin Anlamı - Kök Salmak Deyiminin Anlamı - Damdan düşer gibi Deyiminin Anlamı -