logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve BölümleriZurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Sinirleri Alt Üst Olmak Deyiminin Anlamı - Canı çıkmak Deyiminin Anlamı - Bir Hoşluğu Olmak Deyiminin Anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - El Üstünde Tutulmak Deyiminin Anlamı - Para Babası Deyiminin Anlamı - Hakk-ı sükût (sus payı) Deyiminin Anlamı - Kapı Kapı Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Dört elle sarılmak Deyiminin Anlamı - Uzağı (ileriyi) görmek deyiminin anlamı - Aklına (aklını) Takmak Deyiminin Anlamı - Pabucu Dama Atılmak Deyiminin Anlamı - Nur Topu Deyiminin Anlamı - Toz olmak deyiminin anlamı - Yoluna (rayına) girmek deyiminin anlamı - Gözlerini (Gözünü) Kan Bürümek Deyiminin Anlamı - Yüzü kalmamak deyiminin anlamı - Vız gelmek (vız gelip tırıs gitmek) deyiminin anlamı - İçi çekmek Deyiminin Anlamı - Parmağına Dolamak Deyiminin Anlamı -