BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Aklı Başında Olmamak Deyiminin Anlamı - Yük altına girmek deyiminin anlamı - Başını Dinlemek Deyiminin Anlamı - Mahalle Karısı Deyiminin Anlamı - Yıldızı sönmek deyiminin anlamı - Payını Almak Deyiminin Anlamı - İlk göz ağrısı Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Vadesi gelmek (yetmek) deyiminin anlamı - Aklına Koymak Deyiminin Anlamı - Şimşekleri üzerine çekmek deyiminin anlamı - Fora Etmek Deyiminin Anlamı - Arpalık Yapmak Deyiminin Anlamı - Öteden beri Deyimin Anlamı - Şakaya vurmak deyiminin anlamı - Baldırı Çıplak Deyiminin Anlamı - Açıktan Kazanmak Deyiminin Anlamı - Yüz göz olmak deyiminin anlamı - Kaşlarını Çatmak Deyiminin Anlamı - Eninde Sonunda Deyiminin Anlamı -