BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ayak Diremek Deyiminin Anlamı - Eksik gedik Deyiminin Anlamı - Çıt çıkarmamak Deyiminin Anlamı - Ne Pahasına Olursa Olsun Deyiminin Anlamı - Cin fikirli Deyiminin Anlamı - Kafa Tutmak Deyiminin Anlamı - Iskartaya çıkarmak Deyiminin Anlamı - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı - Acı Söz Deyiminin Anlamı - Yakası açılmadık deyiminin anlamı - Ağız (söz) Birliği Etmek Deyiminin Anlamı - Foyası Meydana Çıkmak Deyiminin Anlamı - Senli Benli Olmak Deyiminin Anlamı - Araya Girmek Deyiminin Anlamı - Burnundan Solumak Deyiminin Anlamı - Yanlış ata oynamak deyiminin anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - Cümle kapısı Deyiminin Anlamı - Baş Göz Etmek Deyiminin Anlamı - Işığı altında Deyiminin Anlamı -