BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş atasözünün anlamı - Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz atasözünün anlamı - Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sık Boğaz Etmek Deyiminin Anlamı - Ölüm Allah`ın emri Deyiminin Anlamı - Başı Sıkışmak (sıkılmak) Deyiminin Anlamı - Can Kulağıyla Dinlemek Deyiminin Anlamı - Çıt çıkarmamak Deyiminin Anlamı - Bir Taşla İki Kuş Vurmak Deyiminin Anlamı - Ara (aralarını) Bozmak Deyiminin Anlamı - Aslan Payı Deyiminin Anlamı - Yalayıp yutmak deyiminin anlamı - İyi saatte olsunlar Deyiminin Anlamı - Kafa Dengi Deyiminin Anlamı - Bel Bağlamak Deyiminin Anlamı - Çoluk çocuk elinde kalmak Deyiminin Anlamı - Ağzından Laf Almak (çekmek) Deyiminin Anlamı - Matrak Geçmek Deyiminin Anlamı - Şeyhin kerameti kendinden menkul deyiminin anlamı - Rahat Yüzü Görmemek Deyiminin Anlamı - Kelleyi Koltuğuna Almak Deyiminin Anlamı - Aklına Gelen Başına Gelmek Deyiminin Anlamı - Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı -