BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Anca Beraber Kanca Beraber Deyiminin Anlamı - İzi silinmek Deyiminin Anlamı - Yan gelip yatmak deyiminin anlamı - Askıda Kalmak Deyiminin Anlamı - Yüreği hop etmek deyiminin anlamı - Çene çalmak Deyiminin Anlamı - Vur abalıya deyiminin anlamı - Sonradan Görme Deyiminin Anlamı - Kulağını Çekmek Deyiminin Anlamı - Ahmak Islatan Deyiminin Anlamı - Ekşi yüz Deyiminin Anlamı - Kitabına Uydurmak Deyiminin Anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı - Art Düşünce (niyet) Deyiminin Anlamı - Yüzü suyu hürmetine deyiminin anlamı - Tatlı su firengi deyiminin anlamı - Tadı tuzu kalmamak deyiminin anlamı - Dolap çevirmek Deyiminin Anlamı - Ağzı (bir karış) Açık Kalmak Deyiminin Anlamı - Kabına Sığmamak Deyiminin Anlamı -