logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Göz Önünde Tutmak (Bulundurmak) Deyiminin Anlamı - Kendini Ağır Satmak Deyiminin Anlamı - Paraya Çevirmek Deyiminin Anlamı - Ağzı Var Dili Yok Deyiminin Anlamı - Kuru Kalabalık Deyiminin Anlamı - Ola ki… Deyiminin Anlamı - Abur Cubur Deyiminin Anlamı - Göz Boyamak Deyiminin Anlamı - Zevkini çıkarmak deyiminin anlamı - Akşamı İple Çekmek Deyiminin Anlamı - Arpa Boyu Kadar Gitmek Deyiminin Anlamı - Dile kolay Deyiminin Anlamı - Eşeğini Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Sık Boğaz Etmek Deyiminin Anlamı - Yerinden oynamak deyiminin anlamı - Büyük oynamak Deyiminin Anlamı - İçine sokacağı gelmek Deyiminin Anlamı - Arı Kovanı gibi İşlemek Deyiminin Anlamı - Vücuda getirmek deyiminin anlamı - Ayakta kalmak Deyiminin Anlamı -