BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı - Demir atmak Deyiminin Anlamı - Eski Defterleri Karıştırmak Deyiminin Anlamı - Kalbini Kırmak Deyiminin Anlamı - Bohçasını Koltuğuna Vermek Deyiminin Anlamı - Ayağına (ayaklarına) Kara Su İnmek Deyiminin Anlamı - Gönül Eri Deyiminin Anlamı - Buyurun cenaze namazına Deyiminin Anlamı - Sırra Kadem Basmak Deyiminin Anlamı - Gazel Okumak Deyiminin Anlamı - Dudak ısırtmak Deyiminin Anlamı - Burnunun Ucunu Görmemek Deyiminin Anlamı - Kapı Komşu Deyiminin Anlamı - Fener Alayı Deyiminin Anlamı - Omuz silkmek Deyiminin Anlamı - Evde Kalmak Deyiminin Anlamı - Kurban Olayım Deyiminin Anlamı - Ne Yer Ne Yedirir Deyiminin Anlamı - Ali Cengiz Oyunu Deyiminin Anlamı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı -