logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lokmasını Saymak Deyiminin Anlamı - Amana Gelmek Deyiminin Anlamı - Başını Belaya Sokmak Deyiminin Anlamı - İt sürüsü kadar Deyiminin Anlamı - Yağlı müşteri deyiminin anlamı - Gırtlak Gırtlağa Gelmek Deyiminin Anlamı - Bam Teline Basmak Deyiminin Anlamı - Elinden İş Çıkmamak Deyiminin Anlamı - Anasından Doğduğuna Pişman Etmek Deyiminin Anlamı - Açıkta Kalmak (olmak) Deyiminin Anlamı - Sen Sağ Ben Selâmet Deyiminin Anlamı - Bastığı Yeri Bilmemek Deyiminin Anlamı - Kan Dökmek Deyiminin Anlamı - Ye kürküm ye deyiminin anlamı - Yol geçen hanı deyiminin anlamı - Ar Damarı Çatlamak Deyiminin Anlamı - Dili dönmemek Deyiminin Anlamı - Borusu Ötmek Deyiminin Anlamı - Tuttuğu dal elinde kalmak deyiminin anlamı - İçini kemirmek Deyiminin Anlamı -