BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Başa Geçmek Deyiminin Anlamı - Kurşuna Dizmek Deyiminin Anlamı - El Sürmemek Deyiminin Anlamı - İki çift söz etmek Deyiminin Anlamı - Hizaya gelmek Deyiminin Anlamı - Tencerede pişirip kapağında yemek deyiminin anlamı - Karınca Duası Gibi Deyiminin Anlamı - Dudak ısırmak Deyiminin Anlamı - Ağzını Havaya (poyraza) Açmak Deyiminin Anlamı - Senet Vermek Deyiminin Anlamı - Kendinden Pay Paha Biçmek Deyiminin Anlamı - Tefe koymak deyiminin anlamı - Ağzına Baktırmak Deyiminin Anlamı - Ön ayak olmak Deyiminin Anlamı - Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek Deyiminin Anlamı - Sarpa Sarmak Deyiminin Anlamı - Ağzı Kalabalık Deyiminin Anlamı - Kan Dökmek Deyiminin Anlamı - Kulağı Kirişte Olmak Deyiminin Anlamı - Eski Kafalı Deyiminin Anlamı -