BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Gözlerine İnanmamak Deyiminin Anlamı - Canlı cenaze Deyiminin Anlamı - Ter dökmek deyiminin anlamı - Gözden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Yüzü tutmamak deyiminin anlamı - El altından Deyiminin Anlamı - Ötesi çıkmaz sokak Deyiminin Anlamı - Düşüp kalkmak Deyiminin Anlamı - İpi koparmak Deyiminin Anlamı - Şunu bunu bilmemek deyiminin anlamı - Bir Yastığa Baş Koymak Deyiminin Anlamı - Aç Susuz Kalmak Deyiminin Anlamı - Altı Alay Üstü Kalay Deyiminin Anlamı - İyi gün dostu Deyiminin Anlamı - Bol Keseden Deyiminin Anlamı - Sırtı Kaşınmak Deyiminin Anlamı - Haber uçurmak Deyiminin Anlamı - Hoş beş etmek Deyiminin Anlamı - Yüzü görmemek deyiminin anlamı - Saçı Bitmedik Deyiminin Anlamı -