BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Eteği Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak Deyiminin Anlamı - Pas Geçmek Deyiminin Anlamı - Ziyanı yok deyiminin anlamı - Şakası yok deyiminin anlamı - Kesenin Ağzını Açmak Deyiminin Anlamı - Nereden Nereye Deyiminin Anlamı - Yer yerinden oynamak deyiminin anlamı - Bin Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı - Yakışık almamak deyiminin anlamı - Yalpa vurmak deyiminin anlamı - Dilinden kurtulamamak Deyiminin Anlamı - Dişine göre Deyiminin Anlamı - Paçaları Sıvamak Deyiminin Anlamı - Borç Harç Deyiminin Anlamı - Şakaya vurmak deyiminin anlamı - Vücuda getirmek deyiminin anlamı - Çam yarması Deyiminin Anlamı - Yüreğine su serpilmek deyiminin anlamı - Aklını Almak Deyiminin Anlamı -