BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş atasözünün anlamı - Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz atasözünün anlamı - Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Düşüp kalkmak Deyiminin Anlamı - Çaptan düşmek Deyiminin Anlamı - Etrafında Dört Dönmek Deyiminin Anlamı - İyi gözle bakmamak Deyiminin Anlamı - Söz Altında Kalmamak Deyiminin Anlamı - Yüzü soğuk deyiminin anlamı - Külâhıma Anlat Deyiminin Anlamı - Baş Sallamak Deyiminin Anlamı - Dokuz doğurmak Deyiminin Anlamı - Baş Başa Kalmak Deyiminin Anlamı - Masrafa Girmek Deyiminin Anlamı - Yüzü ak deyiminin anlamı - İğne atsan yere düşmez Deyiminin Anlamı - Ye kürküm ye deyiminin anlamı - Tebdil gezmek deyiminin anlamı - Elden Düşme Deyiminin Anlamı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı - Kuyruk Sallamak Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Bire Bin Katmak Deyiminin -