BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Saat Bu Saat Deyiminin Anlamı - Kıyamet Kopmak Deyiminin Anlamı - Kof Çıkmak Deyiminin Anlamı - Göze Girmek Deyiminin Anlamı - Pusuya Düşmek Deyiminin Anlamı - Seferber Olmak Deyiminin Anlamı - Cüret etmek Deyiminin Anlamı - Altı Alay Üstü Kalay Deyiminin Anlamı - Tongaya basmak deyiminin anlamı - Nara Atmak Deyiminin Anlamı - Ayağını Denk Almak Deyiminin Anlamı - Yolunu bulmak deyiminin anlamı - Yüreğine inmek deyiminin anlamı - Betine Gitmek Deyiminin Anlamı - Eli Bol Deyiminin Anlamı - Canı gitmek Deyiminin Anlamı - Karda Gezip İzini Belli Etmemek Deyiminin Anlamı - Duman attırmak Deyiminin Anlamı - Tokat aşketmek deyiminin anlamı - Beyin Yıkamak Deyiminin Anlamı -