BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Karnı Zil Çalmak Deyiminin Anlamı - Kafa Patlatmak Deyiminin Anlamı - Deliksiz uyku Deyiminin Anlamı - Burnunun Dikine Gitmek Deyiminin Anlamı - Eşref Saat Deyiminin Anlamı - Soğuk Duş Etkisi Yapmak Deyiminin Anlamı - Söz Bir Allah Bir Deyiminin Anlamı - Akşamdan Kavur, Sabaha Savur Deyiminin Anlamı - Şunu bunu bilmemek deyiminin anlamı - Akan Sular Durmak Deyiminin Anlamı - Ağzı Açık Ayran Delisi Deyiminin Anlamı - Gavur Etmek Deyiminin Anlamı - İçi geçmek Deyiminin Anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı - Laf İşitmek Deyiminin Anlamı - Can damarı Deyiminin Anlamı - Kanı Bozuk Deyiminin Anlamı - İçtikleri su ayrı gitmemek Deyiminin Anlamı - Eli Değmemek Deyiminin Anlamı - Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek Deyiminin Anlamı -