logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mânâ Vermek Deyiminin Anlamı - Ayağına Dolaşmak (veya dolanmak) Deyiminin Anlamı - Ahrette On Parmağı Yakasında Olmak Deyiminin Anlamı - Kandilli Temenna Deyiminin Anlamı - Dilinde tüy bitmek Deyiminin Anlamı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı - Sağlam Ayakkabı Değil Deyiminin Anlamı - Balık İstifi Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gelmek Deyiminin Anlamı - Yağ bal olsun deyiminin anlamı - Yaka silkmek deyiminin anlamı - Yol iz bilmemek deyiminin anlamı - Tütünü tepesinden çıkmak deyiminin anlamı - Haddine mi düşmüş! Deyiminin Anlamı - Zevkine varmak deyiminin anlamı - Ağzını Öpeyim (seveyim) Deyiminin Anlamı - Göğüs Germek Deyiminin Anlamı - İnsanlıktan çıkmak Deyiminin Anlamı - Burnunun Direği Sızlamak Deyiminin Anlamı - Yolunu yapmak deyiminin anlamı -