BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yularsız ata binilmez atasözünün anlamı - Yörüğün göçü gide gide düzelir atasözünün anlamı - Yolu sormak, kaybolmaktan iyidir atasözünün anlamı - Yoldan kal, yoldaştan kalma atasözünün anlamı - Yoldan (yol ile) giden yorulmaz atasözünün anlamı - Yolcu yolunda gerek atasözünün anlamı - Yol yürümekle, borç vermekle biter atasözünün anlamı - Yol yürümekle, borç ödemekle tükenir atasözünün anlamı - Yol sormakla bulunur atasözünün anlamı - Yol bilen kervana katılmaz atasözünün anlamı - Yoktan yonga çıkmaz atasözünün anlamı - Yoksul ala ata binse selam durmaz atasözünün anlamı - Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz atasözünün anlamı - Yiyen bilmez doğrayan bilir atasözünün anlamı - Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur atasözünün anlamı - Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter atasözünün anlamı - Yılanın başı küçükken ezilmeli (ezilir) atasözünün anlamı - Yılana yumuşak diye el sunma atasözünün anlamı - Yıl uğursuzun atasözünün anlamı - Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ağzı Açık Ayran Delisi Deyiminin Anlamı - Defteri kapamak Deyiminin Anlamı - Kırk Tarakta Bezi Bulunmak Deyiminin Anlamı - Kaşlarını Çatmak Deyiminin Anlamı - Eyüp Sabrı Deyiminin Anlamı - Taban tabana zıt deyiminin anlamı - Ağzına Girmek Deyiminin Anlamı - Sözü Ağzında Bırakmak Deyiminin Anlamı - Mart İçeri Pire Dışarı Deyiminin Anlamı - Başında Kavak yeli Esmek Deyiminin Anlamı - Teslim olmak deyiminin anlamı - Ali Kıran Baş Kesen Deyiminin Anlamı - Nuh Der Peygamber Demez Deyiminin Anlamı - Tıka basa doldurmak deyiminin anlamı - Salkım Saçak Deyiminin Anlamı - Sıygaya Çekmek Deyiminin Anlamı - Kafası Almamak Deyiminin Anlamı - Olan Biten Deyiminin Anlamı - İçi çıfıt çarşısı Deyiminin Anlamı - Köprüleri Atmak Deyiminin Anlamı -