BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kara Gün Deyiminin Anlamı - El Ayak Çekilmek Deyiminin Anlamı - Başı Sıkışmak (sıkılmak) Deyiminin Anlamı - Yok devenin başı! deyiminin anlamı - Çekirdekten yetişme Deyiminin Anlamı - Çileden çıkmak Deyiminin Anlamı - Ayak Diremek Deyiminin Anlamı - Zihnini oynatmak deyiminin anlamı - Yuvarlak hesap deyiminin anlamı - İzi silinmek Deyiminin Anlamı - Çürük tahtaya basmak Deyiminin Anlamı - Hür düşünüş Deyiminin Anlamı - Kulağını Açmak Deyiminin Anlamı - Sabaha Çıkamamak Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek) Deyiminin Anlamı - Aklını Başına Almak (toplamak, devşirmek) Deyiminin Anlamı - Dişine göre Deyiminin Anlamı - Dişini tırnağına takmak Deyiminin Anlamı - Çoluk çocuğa karışmak Deyiminin Anlamı -