logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Astarı Yüzünden Pahalı Olmak Deyiminin Anlamı - Başını Boş Bırakmak Deyiminin Anlamı - Para Canlısı Deyiminin Anlamı - Arkadan Söylemek Deyiminin Anlamı - İki cihanda yüzü ak olmak Deyiminin Anlamı - Mendil Açmak Deyiminin Anlamı - Çelme takmak Deyiminin Anlamı - İfade vermek Deyiminin Anlamı - Lafını Etmek Deyiminin Anlamı - Yol tutmak deyiminin anlamı - Gırtlak Gırtlağa Gelmek Deyiminin Anlamı - Yüzünü kara çıkarmak deyiminin anlamı - Adı Kalmak Deyiminin Anlamı - Cin fikirli Deyiminin Anlamı - Rahat Durmamak Deyiminin Anlamı - Eli Ağır Deyiminin Anlamı - Hakk-ı sükût (sus payı) Deyiminin Anlamı - Yükünü tutmak deyiminin anlamı - Kalem Efendisi Deyiminin Anlamı - Sırtı Kaşınmak Deyiminin Anlamı -