BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Yaka paça deyiminin anlamı - Küçük Görmek Deyiminin Anlamı - Mim Koymak Deyiminin Anlamı - Adını Anmamak Deyiminin Anlamı - Yakasını kaptırmak deyiminin anlamı - Yüze gülmek deyiminin anlamı - İki paralık etmek Deyiminin Anlamı - Çekirdekten yetişme Deyiminin Anlamı - Maval Okumak Deyiminin Anlamı - Baş Sallamak Deyiminin Anlamı - Tepesinde havan dövmek deyiminin anlamı - Cinleri başına toplamak Deyiminin Anlamı - Yer yarılıp içine girmek deyiminin anlamı - Şaka kaldırmak Deyiminin Anlamı - Yorgunluğunu çıkarmak deyiminin anlamı - Boş Atıp Dolu Tutmak Deyiminin Anlamı - Yüz görümlüğü deyiminin anlamı - Eliyle Koymuş Gibi Bulmak Deyiminin Anlamı - Kuru Kuruya Deyiminin Anlamı - Atıp Tutmak Deyiminin Anlamı -