BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bir Yastığa Baş Koymak Deyiminin Anlamı - Baklayı Ağzından Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Kurşuna Dizmek Deyiminin Anlamı - Ağzından Çıkanı Kulağı İşitmemek Deyiminin Anlamı - Kulağını Açmak Deyiminin Anlamı - Taban tepmek (patlatmak) deyiminin anlamı - Allah’a Emanet Deyiminin Anlamı - Dümen kırmak Deyiminin Anlamı - Dar kafalı Deyiminin Anlamı - İçi titremek Deyiminin Anlamı - Ölçüyü kaçırmak Deyiminin Anlamı - Yakışık almamak deyiminin anlamı - Yiyip bitirmek deyiminin anlamı - Sarpa Sarmak Deyiminin Anlamı - Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek Deyiminin Anlamı - Görüş Açısı Deyiminin Anlamı - Yola gelmek deyiminin anlamı - Buluttan Nem Kapmak Deyiminin Anlamı - Uykusu kaçmak deyiminin anlamı - Madik Atmak Deyiminin Anlamı -