logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zokayı yutmak deyiminin anlamı - Bir Yastığa Baş Koymak Deyiminin Anlamı - Üstüne yürümek deyiminin anlamı - Boş Atıp Dolu Tutmak Deyiminin Anlamı - Noktası Noktasına Deyiminin Anlamı - Kulağı Delik Deyiminin Anlamı - Eli Çabuk Deyiminin Anlamı - Maşası Olmak Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Ateşten Gömlek Deyiminin Anlamı - Kanadı Altına Almak Deyiminin Anlamı - Yüzünden okumak deyiminin anlamı - Gidiş O Gidiş Deyiminin Anlamı - Yola düşmek deyiminin anlamı - Şifayı bulmak (kapmak) deyiminin anlamı - Kök Söktürmek Deyiminin Anlamı - Arka (sırt) Çevirmek Deyiminin Anlamı - Yeğ tutmak deyiminin anlamı - Katı Yürekli Deyiminin Anlamı - El Koymak Deyiminin Anlamı -