BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Kısmeti Açılmak Deyiminin Anlamı - Düttürü Leylâ Deyiminin Anlamı - Birbirine Girmek Deyiminin Anlamı - Diline dolamak Deyiminin Anlamı - Canından bezmek Deyiminin Anlamı - Nereden Nereye Deyiminin Anlamı - Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz Deyiminin Anlamı - Eteğine Yapışmak Deyiminin Anlamı - Yakasına yapışmak deyiminin anlamı - Karman Çorman Deyiminin Anlamı - İş yok Deyiminin Anlamı - Şafak sökmek Deyiminin Anlamı - Yüzü kara deyiminin anlamı - Şeytanın yattığı yeri bilmek deyiminin anlamı - Çürüğe çıkmak Deyiminin Anlamı - Modası Geçmek Deyiminin Anlamı - Kazın Ayağı Öyle Değil Deyiminin Anlamı - Duman attırmak Deyiminin Anlamı - Saçını Süpürge Etmek Deyiminin Anlamı - İçi çıfıt çarşısı Deyiminin Anlamı -