logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Gözü Açık Deyiminin Anlamı - Zoru olmak deyiminin anlamı - Ağzından Laf Almak (çekmek) Deyiminin Anlamı - Allah Yürü ya Kulum Demiş Deyiminin Anlamı - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı - Üstü başı dökülmek deyiminin anlamı - Başı Altından Çıkmak Deyiminin Anlamı - Fiskos Etmek Deyiminin Anlamı - Altın Kesmek Deyiminin Anlamı - Bıyığı Terlemek Deyiminin Anlamı - Ağzına Girmek Deyiminin Anlamı - Kül Kedisi Deyiminin Anlamı - Bohçasını Koltuğuna Vermek Deyiminin Anlamı - Kanına Susamak Deyiminin Anlamı - Uçkuruna sağlam deyiminin anlamı - Gözden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Üstünden dökülmek deyiminin anlamı - Güven vermek Deyiminin Anlamı - Gıcık Vermek Deyiminin Anlamı - İçi geçmek Deyiminin Anlamı -