logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Baba Ocağı (evi veya yurdu) Deyiminin Anlamı - Benzi Atmak Deyiminin Anlamı - Bir Eli Yağda, Bir Eli Balda (olmak) Deyiminin Anlamı - Dünyanın öbür ucu Deyiminin Anlamı - Acı Çekmek (duymak) Deyiminin Anlamı - Diş geçirememek Deyiminin Anlamı - Zeval bulmak deyiminin anlamı - Ayaklı Kütüphane Deyiminin Anlamı - Ses Çıkarmamak Deyiminin Anlamı - Nefes Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Dilinin ucuna gelmek Deyiminin Anlamı - Tam üstüne basmak deyiminin anlamı - Beynine Girmek Deyiminin Anlamı - Deliksiz uyku Deyiminin Anlamı - Sıfırı Tüketmek Deyiminin Anlamı - Ahı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yüzü gülmek deyiminin anlamı - Tütünü tepesinden çıkmak deyiminin anlamı - Meydana Gelmek Deyiminin Anlamı -