logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Bin Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı - Dillerde dolaşmak Deyiminin Anlamı - Çiğ süt etmiş olmak Deyiminin Anlamı - Can baş üstüne Deyiminin Anlamı - Cambul cumbul Deyiminin Anlamı - Eninde Sonunda Deyiminin Anlamı - Bir Yaşına Daha Girmek Deyiminin Anlamı - Açığa Çıkarılmak (alınmak) Deyiminin Anlamı - Ağır Başlı Deyiminin Anlamı - Şafak sökmek Deyiminin Anlamı - Yüz yüze bakmak deyiminin anlamı - Dökülüp saçılmak Deyiminin Anlamı - Vadesi gelmek (yetmek) deyiminin anlamı - Ok Yaydan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Açlıktan Nefesi Kokmak Deyiminin Anlamı - Pişkinliğe Vurmak Deyiminin Anlamı - Allah Aratmasın Deyiminin Anlamı - Boğaz Kavgası Deyiminin Anlamı - Altından Girip Üstünden Çıkmak Deyiminin Anlamı - Deliksiz uyku Deyiminin Anlamı -