BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Kuvvetten Düşmek Deyiminin Anlamı - Canı burnuna gelmek Deyiminin Anlamı - Köşe Bucak Deyiminin Anlamı - Para Dökmek Deyiminin Anlamı - Soğuk Almak Deyiminin Anlamı - Belasını Bulmak Deyiminin Anlamı - Mânâ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Yüzü kalmamak deyiminin anlamı - Ayağını Kaydırmak Deyiminin Anlamı - Kulak Dolgunluğu Deyiminin Anlamı - Yüksek perdeden konuşmak deyiminin anlamı - Takke düştü kel göründü deyiminin anlamı - Oldu olacak kırıldı nacak Deyiminin Anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Başına Buyruk Deyiminin Anlamı - Yolu (ayağı) düşmek deyiminin analmı - Ocağına İncir Dikmek Deyiminin Anlamı - İğne ile kuyu kazmak Deyiminin Anlamı - Yüreği yanmak deyiminin anlamı - Ne Oldum Delisi Olmak Deyiminin Anlamı -