BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş atasözünün anlamı - Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz atasözünün anlamı - Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Köstek Olmak Deyiminin Anlamı - Yok pahasına deyiminin anlamı - Sesini Kesmek Deyiminin Anlamı - Arka (sırt) Çevirmek Deyiminin Anlamı - Ağzı Süt Kokmak Deyiminin Anlamı - Ortalık karışmak Deyiminin Anlamı - Çetin ceviz Deyiminin Anlamı - Soyup Soğana Çevirmek Deyiminin Anlamı - Yüzü tutmamak deyiminin anlamı - Tavşana kaç tazıya tut deyiminin anlamı - Üstüne üstüne gitmek deyiminin anlamı - Ocağına İncir Dikmek Deyiminin Anlamı - Fiyat Kırmak Deyiminin Anlamı - Aklını Başına Almak (toplamak, devşirmek) Deyiminin Anlamı - Soğuk Duş Etkisi Yapmak Deyiminin Anlamı - Soğuk Almak Deyiminin Anlamı - Evde Kalmak Deyiminin Anlamı - Asıp Kesmek Deyiminin Anlamı - Buyurun cenaze namazına Deyiminin Anlamı - Söz Geçirmek Deyiminin Anlamı -