BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Tepeden tırnağa (kadar) deyiminin anlamı - Bir Sözünü İki Etmemek Deyiminin Anlamı - Zınk diye durmak deyiminin anlamı - Ateşe Tutmak Deyiminin Anlamı - Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş deyiminin anlamı - Ağzından Çıkanı Kulağı İşitmemek Deyiminin Anlamı - Ortalık düzelmek Deyiminin Anlamı - Ana Baba Günü Deyiminin Anlamı - Yüzüne bir daha bakmamak deyiminin anlamı - Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak Deyiminin Anlamı - Kargacık Burgacık Deyiminin Anlamı - Dilini tutmak Deyiminin Anlamı - Göz Nuru Dökmek Deyiminin Anlamı - Kendini Dinlemek Deyiminin Anlamı - Balgam Atmak Deyiminin Anlamı - Taşa tutmak deyiminin anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Nefsine Yedirememek Deyiminin Anlamı - İçine dert olmak Deyiminin Anlamı - Cart kaba kâğıt Deyiminin Anlamı -