logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Yoluna koymak deyiminin anlamı - Kuş Beyinli Deyiminin Anlamı - Eli Hafif Deyiminin Anlamı - Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı - Başı Kalabalık (olmak) Deyiminin Anlamı - Haddine mi düşmüş! Deyiminin Anlamı - Dişinden tırnağından artırmak Deyiminin Anlamı - Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu Deyiminin Anlamı - Felsefe Yapmak Deyiminin Anlamı - Tepesine binmek deyiminin anlamı - Nutku Tutulmak Deyiminin Anlamı - Ölür müsün, öldürür müsün? Deyiminin Anlamı - Uçkuruna sağlam deyiminin anlamı - Ya herrü (herro) ya merrü (merro) deyiminin anlamı - Dilini tutmak Deyiminin Anlamı - Künyesi Bozuk Deyiminin Anlamı - Salkım Saçak Deyiminin Anlamı - Vücudunu ortadan kaldırmak deyminin anlamı - Şamar oğlanı deyiminin anlamı - Bıçak Kemiğe Dayanmak Deyiminin Anlamı -