logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşkembeden atmak Deyiminin Anlamı - Yarı yolda bırakmak deyiminin anlamı - Tüyleri diken diken olmak deyiminin anlamı - Ortalığı birbirine katmak Deyiminin Anlamı - Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı - Yola düşmek deyiminin anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - İş inada binmek Deyiminin Anlamı - Yedi kat yabancı deyiminin anlamı - Dünya başına yıkılmak Deyiminin Anlamı - Kara Çalmak Deyiminin Anlamı - Bıyığı Terlemek Deyiminin Anlamı - Ömür çürütmek Deyiminin Anlamı - Kambersiz Düğün Olmaz (olur mu?) Deyiminin Anlamı - Toz pembe görmek deyimini anlamı - İflâhını kesmek Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gelmek Deyiminin Anlamı - Ne Tadı Var Ne Tuzu Deyiminin Anlamı - Zora gelmemek deyiminin anlamı - Abur Cubur Deyiminin Anlamı -