logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zevahiri kurtarmak deyiminin anlamı - Başını Alıp Gitmek Deyiminin Anlamı - Dile gelmek Deyiminin Anlamı - Cinleri başına toplamak Deyiminin Anlamı - Yol yordam deyiminin anlamı - Allah Aratmasın Deyiminin Anlamı - Kendi Hâlinde Deyiminin Anlamı - Geri Durmamak Deyiminin Anlamı - Turşu gibi olmak deyiminin anlamı - Arka Kapıdan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Ele Geçirmek Deyiminin Anlamı - Kara Çalmak Deyiminin Anlamı - Ant İçmek (etmek) Deyiminin Anlamı - Canına okumak Deyiminin Anlamı - Kurt Masalı Okumak Deyiminin Anlamı - Boy Atmak Deyiminin Anlamı - Kim Vurduya Gitmek Deyiminin Anlamı - Ali’nin Külahını Veli’ye, Veli’nin Külahını Ali’ye Giydirmek Deyiminin Anlamı - Başı Bağlı Olmak Deyiminin Anlamı - Yol iz bilmemek deyiminin anlamı -