BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yeğ tutmak deyiminin anlamı - Kulağını Bükmek Deyiminin Anlamı - Kendi Kendine Gelin Güvey Olmak Deyiminin Anlamı - Ha babam (ha) Deyiminin Anlamı - Tadında bırakmak deyiminin anlamı - Tereciye tere satmak deyiminin anlamı - Mürüvvetini Görmek Deyiminin Anlamı - Şıp diye geçmek deyiminin anlamı - Fiyatı Dondurmak Deyiminin Anlamı - Sabahın Köründe Deyiminin Anlamı - Salkım Saçak Deyiminin Anlamı - Adam Etmek Deyiminin Anlamı - Damgasını vurmak Deyiminin Anlamı - Kül Kedisi Deyiminin Anlamı - Arkasını Getirememek Deyiminin Anlamı - Düğün evi gibi Deyiminin Anlamı - Huzurunu kaçırmak Deyiminin Anlamı - Allah’ın Belası Deyiminin Anlamı - Gökten Zembille mi İndi Deyiminin Anlamı - Ağzını Aramak Deyiminin Anlamı -