BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Taşı sıksa suyunu çıkarmak deyiminin anlamı - Kuş Uçmaz, Kervan Geçmez Deyiminin Anlamı - Gıcık Tutmak Deyiminin Anlamı - Oğul Vermek Deyiminin Anlamı - Silip Süpürmek Deyiminin Anlamı - Yüzüne bir daha bakmamak deyiminin anlamı - Ateş Bacayı Sarmak Deyiminin Anlamı - Baş Sallamak Deyiminin Anlamı - Zihnini bulandırmak deyiminin anlamı - Mim Koymak Deyiminin Anlamı - Düşüp kalkmak Deyiminin Anlamı - Başı Sıkışmak (sıkılmak) Deyiminin Anlamı - Gemi Azıya Almak Deyiminin Anlamı - Darısı (dostlar) başına Deyiminin Anlamı - Yüzü kalmamak deyiminin anlamı - Buz üstüne yazı yazmak Deyiminin Anlamı - Ağzını Açıp Gözünü Yummak Deyiminin Anlamı - Şeytan görsün yüzünü deyiminin anlamı - Ateşten Gömlek Deyiminin Anlamı - Ne Tadı Var Ne Tuzu Deyiminin Anlamı -